Regulamin Strony

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady korzystania ze strony internetowej, przez użytkowników w Polsce, dostępnej pod adresem www.marineteknik.com (dalej jako: „Strona”), prowadzonej i należącej do MARINETEKNIK INC. z siedzibą na Florydzie, 947 NW 31st Ave, Pompano Beach, FL 33069, Stany Zjednoczone (dalej jako: „Marineteknik”) oraz zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, które Marineteknik świadczy zgodnie z Regulaminem.

2. Każdy użytkownik, korzystający ze Strony na terytorium Polski, odwiedzający Stronę (dalej jako: „Użytkownik”) powinien zapoznać się uprzednio z Regulaminem. Marineteknik nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownik jest uprawniony do podjęcia czynności umożliwiających pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, samodzielnie lub w przypadku problemów, poprzez kontakt z Marineteknik.

3. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, nie powinien korzystać ze Strony.

4. Użytkownik podczas korzystania ze Strony zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującego prawa oraz do niedokonywania jakichkolwiek czynności, które stoją w sprzeczności z prawem. Regulamin oraz korzystanie przez Użytkowników z usług świadczonych za pośrednictwem Strony będą podlegały prawu polskiemu.

5. Marineteknik oświadcza, że zastrzega sobie wszelkie prawa własności intelektualnej do Strony.

6. Marineteknik w zakresie dozwolonym przez prawo uzależnia możliwość bezpośredniego umieszczania linków do jakiegokolwiek fragmentu Strony od uzyskania uprzedniej zgody Marineteknik.

7. Marineteknik może zmienić, zawiesić dowolną funkcję Strony.

8. Marineteknik może dokonywać zmian i aktualizacji Regulaminu w zależności od swoich potrzeb informując o tym poprzez publikację nowej wersji Regulaminu na stronie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa nabyte przez Użytkowników na podstawie starej wersji Regulaminu.

9. Użytkownik zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym podczas korzystania ze Strony i Usług.

10. Jeżeli zauważą Państwo jakieś błędy na Stronie, to uprzejmie prosimy o zgłoszenie ich do Marineteknik, postaramy się jak najszybciej je usunąć aby zapewnić Państwu optymalne korzystanie ze Strony.

11. Strona do swojego funkcjonowania wykorzystuje technologię plików cookies. Zasady wykorzystywania plików cookies przez Marineteknik są zawarte w Polityce Cookies.

II. Rodzaj i zakres Usług świadczonych za pośrednictwem Strony

1. Marineteknik za pośrednictwem Strony świadczy, nieodpłatnie, drogą elektroniczną następujące usługi:

a. Dostępu do informacji o działalności Marineteknik – tj. umożliwia Użytkownikowi zapoznanie się z ofertą i informacjami o Marineteknik w tym o usługach, które oferuje swoim potencjalnych kontrahentom;

b. Umożliwianie złożenia dokumentów aplikacyjnych oraz udziału w procesie rekrutacyjnym – tj. umożliwienia Użytkownikowi, który będzie zainteresowany wzięciem udziału w aktualnie prowadzonym procesie rekrutacyjnym zapoznania się w ofertami pracy lub współpracy oraz przesłania dokumentów aplikacyjnych poprzez zamieszczony na Stronie formularz,
(dalej łącznie zwane jako: „Usługi”).

III. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Aby Użytkownik mógł w pełny i prawidłowy sposób korzystać ze Strony i Usług, urządzenie końcowe Użytkownika musi spełnić wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Marineteknik, tj.:

a. aktywne połączenie z siecią Internet,

b. najnowsza wersja przeglądarki internetowej;

c. przeglądarka powinna akceptować pliki cookies i wykorzystywać tę technologię.

IV. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez Stronę

1. Umowa o świadczenie usługi dostępu do informacji o działalności Marineteknik, jak zdefiniowano w pkt. II (1) (a) Regulaminu, zostaje zawarta między Marineteknik oraz Użytkownikiem z chwilą wejścia przez Użytkownika (niezależnie od sposobu) na adres internetowego Strony tj. marineteknik.com. Za moment rozwiązania umowy poczytuje się chwilę zamknięcia przez Użytkownika karty albo przeglądarki z otwartą Stroną.

2. Umowa o świadczenie usługi umożliwienia złożenia dokumentów aplikacyjnych oraz udziału w procesie rekrutacyjnym, jak zdefiniowano w pkt. II (1) (b) Regulaminu, zostaje zawarta między Marineteknik oraz Użytkownikiem z chwilą przesłania przez Użytkownika, za pomocą wbudowanego w Stronę narzędzia umożliwiającego załączenie dokumentów aplikacyjnych oraz kliknięcie w przycisk „Wyślij” przez Użytkownika, a rozwiązanie tej Umowy następuje po dostarczeniu dokumentów aplikacyjnych do Marineteknik.

3. Marineteknik zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług niezwłocznie po zawarciu umowy z Użytkownikiem.

4. Użytkownik ma prawo do zakończenia, w każdej chwili, korzystania z Usług Marineteknik.

V. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w kwestii dotyczącej Strony lub Usług do Marineteknik.

2. Zgłoszenie reklamacji, aby zostało rozpatrzone, powinno nastąpić na adres e-mail podany poniżej w pkt. VI Kontakt poniżej oraz zawierać następujące dane:

a. Dane identyfikacyjne Użytkownika tj. Imię Nazwisko, adres poczty elektronicznej;

b. Szczegółowy opis reklamacji wraz z uzasadnieniem;

c. Załączniki, jeżeli takie występują.

3. Marineteknik rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 30 dni od daty otrzymania, zakładając, że będzie zawierało wymagane elementy z pkt. 2 powyżej.

VI. Kontakt

1. Jeżeli posiadasz jakieś pytania związane ze Stroną, Usługami lub chcesz złożyć reklamację to skontaktuj się z nami pod adresem email: agata.sobnow@marineteknik.com

2. Marineteknik dołoży wszelkich starań aby jak najszybciej odpowiedzieć na twoje pytanie nie później niż w ciągu 30 dni od przesłania go do nas.

Data publikacji: 1/10/2020


kontakt

USA Office
MarineTeknik, Inc
947 NW 31st Ave
Pompano Beach, FL 33069
Office: +1 954 366 5702
info@marineteknik.com

Google Maps Location

POLAND Office*
MarineTeknik Sp. z o.o.
ul. Batalionów Chlopskich 7
83-000 Pruszcz Gdanski
Office: +48 583 803 582
office@marineteknik.com

Google Maps Location

General Administration
info@marineteknik.com

Eric Jones
CEO
Mobile: +1 954 913 6117

Gail Bonani
Chief Finance & Strategy Officer
Mobile: +1 561 350 5001

Maciej Nowak*
Managing Director
Mobile: +1 954 806 3461
Mobile: +48 506 901 059

Marcin Andrzejczak*
Director of Operations
Mobile: +1 954 913 6122
Mobile: +48 510 696 731

 

 

Finance
Accounts Payable
accounts.payable@marineteknik.com

Accounts Receivable
accounts.receivable@marineteknik.com

Agnieszka Kubiak Ernandes
Financial Accountant
Mobile: +1 561 305 7494

Adriana Veloz Montero
Accounting Administrator

Helena Kivisto-Vila
HR/Project Specialist
Mobile: +1 954 990 9989

Marek Grabowski
Project Analyst
Mobile: +48 530 207 982
Mobile: +1 954 419 7570

Project Coordination
Human Resources / Careers
office@marineteknik.com

Agata Sobieraj-Nowak*
Senior HR/Office Manager
Mobile: +48 732 901 059

Michal Gostkowski*
Project Coordination Manager
Mobile: +48 570 698 667

Agnieszka Rydz*
Project Coordinator
Mobile: +48 578 000 195

Magdalena Majchrzak*
Assistant Project Coordinator
Mobile: +48 535 187 528

Natalia Krumin*
Assistant Project Coordinator
Mobile: +48 531 253 663

Purchasing / Logistics
logistics@marineteknik.com

Marcin Lewandowski*
Purchasing/Logistics Manager
Mobile: +48 530 745 041

Agnieszka Slewa-Najda*
Purchasing/Logistics Coordinator
Mobile: +48 531 946 045

Michal Lukaszczuk
Purchasing/Logistics Coordinator
Mobile: +48 533 924 277

Dorota Brzoska*
Purchasing/Logistics Coordinator
Mobile: +48 570 708 765

Adam Sumislawski*
Warehouse Coordinator
Mobile: +48 576 000 792

Shane James
Supply Chain Supervisor
Mobile: +1 305 879 7697

Sales
Materials
Office: +1 954 543 7199
sales.mtgroup@marineteknik.com

Mait Rohtla
Sales Manager
Mobile: +1 954 531 8868
Mobile: +372 5646 3358

Contracts
Current Projects
contracts@marineteknik.com

Marek Semkow
Head of Contracts & Engineering
Mobile: +48 508 263 284
Mobile: +1 954 415 0427

Marcin Kozyrski
Project Manager
Mobile: +1 954 913 5285
Mobile: +48 731 728 589

Wojciech Nowak
Project Manager
Mobile: +48 798 963 044
Mobile: +1 954 415 2158

Sebastian Necel
Project Manager
Mobile: +48 533 664 917
Mobile: +1 954 913 6401

Michal Kucharski
Project Manager
Mobile: +48 531 896 048
Mobile: +1 954 913 7706

Pawel Sobieraj
Project Manager
Mobile: +48 785 538 156
Mobile: +1 954 913 3477

Tomasz Marczak*
Assistant Project Manager
Mobile: +48 531 951 762

Michal Szwed*
Assistant Project Manager
Mobile: +48 531 941 985

Agata Zalewska*
Assistant Project Manager
Mobile: +48 531 952 894

Karol Ciechanowicz*
Assistant Project Manager
Mobile: +48 535 185 744

Bartlomiej Anzulewicz*
Automation/Electrical Specialist
Mobile: +1 954 913 6096
Mobile: +48 513 302 922

Adam Stankiewicz
Site Manager
Mobile: +1 954 913 8280
Mobile: +48 662 058 998

Estimation
New Inquiries / RFQs
estimation@marineteknik.com

Krzysztof Olkowicz*
Estimating Project Manager
Mobile: +48 793 134 464
Mobile: +1 954 415 0917

Krzysztof Tatarata
Estimator
Mobile: +48 535 153 803

Zenon Iwaszkiewicz
Estimator
Mobile: +48 606 344 994

Regulamin Strony

Polityka Cookies
Polityka Jakości


developed by


Projektowanie grafiki