POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKA ORAZ ORAZ BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Priorytetowym celem MarineTeknik w zakresie Polityki Jakości, Środowiskowej oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest projektowanie, wykonawstwo, serwis, prace modernizacyjne instalacji elektrycznych na statkach.

Cel ten realizowany jest przy jednoczesnym prowadzeniu działalności w harmonii ze środowiskiem naturalnym i społecznym, w sposób polegający na zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy każdemu pracownikowi zatrudnionemu w firmie jak i osobom pracującym pod jej nadzorem, a także eliminowaniu lub ograniczaniu do minimum niekorzystnych wpływów realizowanej działalności na środowisko.

Świadomi odpowiedzialności za jakość, ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia pracowników, zobowiązujemy się do:

Zarząd zobowiązuje się zapewniać warunki oraz środki niezbędne do utrzymania i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a także wraz z całą Załogą zobowiązuje się promować
i stosować niniejszą Politykę z należytą starannością oraz dbać o jej aktualność.

Zatwierdził Prezes Zarządu


kontakt

USA Office
MarineTeknik, Inc
947 NW 31st Ave
Pompano Beach, FL 33069
Office: +1 954 366 5702
info@marineteknik.com

Google Maps Location

POLAND Office*
MarineTeknik Sp. z o.o.
ul. Batalionów Chlopskich 7
83-000 Pruszcz Gdanski
Office: +48 583 803 582
office@marineteknik.com

Google Maps Location

General Administration
info@marineteknik.com

Eric Jones
CEO
Mobile: +1 954 913 6117

Gail Bonani
Chief Finance & Strategy Officer
Mobile: +1 561 350 5001

Maciej Nowak*
Managing Director
Mobile: +1 954 806 3461
Mobile: +48 506 901 059

Marcin Andrzejczak*
Director of Operations
Mobile: +1 954 913 6122
Mobile: +48 510 696 731

 

 

Finance
Accounts Payable
accounts.payable@marineteknik.com

Accounts Receivable
accounts.receivable@marineteknik.com

Agnieszka Kubiak Ernandes
Accounting Administrator
Mobile: +1 561 305 7494

Helena Kivisto-Vila
Project Specialist
Mobile: +1 954 990 9989

Marek Grabowski*
Project Analyst
Mobile: +48 530 207 982
Mobile: +1 954 419 7570

Mirja Jones
Administrative Assistant

Project Coordination
Human Resources / Careers
office@marineteknik.com

Agata Sobieraj-Nowak*
Senior HR/Office Manager
Mobile: +48 732 901 059

Michal Gostkowski*
Project Coordination Manager
Mobile: +48 570 698 667

Agnieszka Rydz*
Project Coordinator
Mobile: +48 578 000 195

Magdalena Majchrzak*
Assistant Project Coordinator
Mobile: +48 535 187 528

Purchasing / Logistics
logistics@marineteknik.com

Marcin Lewandowski*
Purchasing/Logistics Manager
Mobile: +48 530 745 041

Agnieszka Slewa-Najda*
Purchasing/Logistics Coordinator
Mobile: +48 531 946 045

Michal Lukaszczuk
Purchasing/Logistics Coordinator
Mobile: +48 533 924 277

Dorota Brzoska*
Purchasing/Logistics Coordinator
Mobile: +48 570 708 765

Adam Sumislawski*
Warehouse Coordinator
Mobile: +48 576 000 792

Shane James
Supply Chain Supervisor
Mobile: +1 305 879 7697

Sales
Materials / New Client Inquiries
Office: +1 954 543 7199
sales@marineteknik.com

Mait Rohtla
Sales Manager
Mobile: +1 954 531 8868
Mobile: +372 5646 3358

Contracts
Current Projects
contracts@marineteknik.com

Marek Semkow*
Head of Contracts & Engineering
Mobile: +48 508 263 284
Mobile: +1 954 415 0427

Marcin Kozyrski
Project Manager
Mobile: +1 954 913 5285
Mobile: +48 731 728 589

Wojciech Nowak
Project Manager
Mobile: +48 798 963 044
Mobile: +1 954 415 2158

Sebastian Necel
Project Manager
Mobile: +48 533 664 917
Mobile: +1 954 913 6401

Michal Kucharski
Project Manager
Mobile: +48 531 896 048
Mobile: +1 954 913 7706

Pawel Sobieraj
Project Manager
Mobile: +48 785 538 156
Mobile: +1 954 913 3477

Tomasz Marczak*
Assistant Project Manager
Mobile: +48 531 951 762

Michal Szwed*
Assistant Project Manager
Mobile: +48 531 941 985

Adam Stankiewicz
Site Manager
Mobile: +1 954 913 8280
Mobile: +48 662 058 998

Estimation
New Inquiries / RFQs
estimation@marineteknik.com

Krzysztof Olkowicz*
Estimating Project Manager
Mobile: +48 793 134 464
Mobile: +1 954 415 0917

Krzysztof Tatarata
Estimator
Mobile: +48 535 153 803

Zenon Iwaszkiewicz
Estimator
Mobile: +48 606 344 994

Regulamin Strony

Polityka Cookies
Polityka Jakości


developed by


Projektowanie grafiki